top of page
DISCLAIMER VOOR www.TANJAVANBEEK.be

 

Tanja Van Beek | Gezondheidspraktijk Pelt (Ondernemingsnummer: BE 0806.225.297), hierna te noemen , Tanja Van Beek, verleent u hierbij toegang tot www.tanjavanbeek.be ("de Website") en publiceert hier ter uwer informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Tanja Van Beek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten wanneer u zich inschrijft voor een activiteit of een afspraak maakt voor een van de diensten. Door deze inschrijving of afspraak gaat u akkoord met de voorwaarden.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Niets van het aangeboden materiaal op de Website is bedoeld als vervanging van een medische diagnose of behandeling en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts/psychiater/psycholoog/therapeut te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke (geestelijke) gezondheidssituatie.

Tanja Van Beek spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tanja Van Beek.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tanja Van Beek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tanja Van Beek.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tanja Van Beek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij er een duidelijke bronvermelding en een duidelijke link naar de Website bij vermeld wordt.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

bottom of page